Τέχνες

“Επεισόδιο των Στενών της Κέρκυρας” Δημοτική Πινακοθήκη |03-17.10

8220-8221-03-17-10