Τέχνες

“Χριστίνα Αδάμ” Δημοτική Πινακοθήκη |13.09-08.10