Έξοδος

Ταξίδι στη δεκατία του ’60 με ένα λεωφορείο της εποχής