Παραξενα

Τι δικαιολογίες έλεγαν πριν από 3.200 χρόνια για να μην πάνε για δουλειά