Ομιλίες

Εκδηλώσεις εορτασμού 20 χρόνων του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου |15-17.05