Παραξενα

Αγγλίδα αγαπούσε τόσο πολύ τον σταθμό που δούλευε που το… τερμάτισε