Παραξενα

Η πραγματική «Οικογένεια Ανταμς» μένει σε στοιχειωμένο σπίτι και οδηγάει νεκροφόρα