Παραξενα

Δικηγόρος… μαϊμού κερδίσε 26 υποθέσεις χωρίς να έχει σπουδάσει