Τεχνολογία

Neuralink: Ο πρώτος ασθενής ελέγχει ποντίκι υπολογιστή με τη σκέψη του