Παραξενα

Η Ινδία απελευθέρωσε περιστέρι που κρατούνταν εδώ και 8 μήνες ως ύποπτο για κατασκοπεία