Παραξενα

Η πιο διάσημη …αισχρή χειρονομία ανήκει στους αρχαίους Έλληνες