Τεχνολογία

Mπαταρία που κρατά 50 χρόνια, χωρίς επαναφόρτιση