Παραξενα

Ένα παιχνίδι που ξεκίνησε για να διδάξει την ηθική πριν 2.000 χρόνια