Παραξενα

Έβαλαν φωτιά σε πυροσβέστη και έκανε τρέχοντας δύο ρεκόρ Γκίνες