Ιστορικό Κέντρο

Το παλιότερο ελληνικό σαπωνοποιείο με εξαγωγές μέχρι την Ιαπωνία