Ιστορικό Κέντρο

Ιόνιος Βουλή: Ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα της δημοκρατίας