Ιστορικό Κέντρο

Έτσι είναι σήμερα το κτήριο που γυρίστηκε η Κόμισσα της Κέρκυρας