Τεχνολογία

Το ChatGPT έδωσε καλύτερες συμβουλές σε ασθενείς απ’ ό,τι οι γιατροί!