Παραξενα

5,6 εκατ. ευρώ για σκελετό Τυραννόσαυρου Ρεξ