Παραξενα

Γιατί οι εργαζόμενοι σε εστιατόρια fast food συνήθως φορούν καπέλα;