Τεχνολογία

Πόσο γρήγορο είναι το Internet και ποια είναι η ιδανική ταχύτητα;