Τεχνολογία

Δημιουργήθηκε το πρώτο λέιζερ “αλεξικέραυνο”