Παραξενα

Έδιωξε πελάτη γιατί του ζήτησε …αναψυκτικό