Παραξενα

Το χωριό της Νορβηγίας που μεταφράζουμε λανθασμένα