Κερκυρα

Ένα γαλακτοπωλείο στην Κέρκυρα ίδιο και απαράλλακτο από το 1926