Τεχνολογία

Η επόμενη γενιά του USB υπόσχεται απίστευτες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων