Παραξενα

Τα καρπούζια χωρίζονται σε αρσενικά και θηλυκά…