Έξοδος

“Οι Πεταλούδες της Κουκουρίτσας” Μουσείο Καποδίστρια