Παραξενα

Αυτός είναι ο «αντικαταστάτης» των McDonald’s στη Ρωσία