Τεχνολογία

Επιβεβαιώθηκε εξωπλανήτης που μοιάζει πολύ με τη Γη

post-39927