Παραξενα

Παπάς έκανε εντυπωσιακή έξοδο από την εκκλησία με scooter

scooter