Παραξενα

Έβγαλαν από το στομάχι σκύλου 32 πλαστικά παπάκια

32