Έξοδος

Συγκέντρωση τροφίμων και βασικών ειδών από το Π.Τ. Κέρκυρας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού