Τέχνες

“Το Πιθάρι του Διογένη” Attic Gallery |31.10-30.05