Τέχνες

“Γιάννης Ψυχοπαίδης” Δημοτική Πινακοθήκη |04.10-03.12