Τέχνες

“Εξαιτίας σου, ποίηση, καίγεται ακόμα η Τροία” Παλαιό Φρούριο |10.07-30.09