Τέχνες

“Εικαστική Έκθεση Καλλιτεχνικής Σχολής” Πινακοθήκη |19.06-02.07