Έξοδος

Συγκέντρωση τροφίμων και βασικών ειδών από τον Ερυθρό Σταυρό