Τέχνες

“Αναδρομική έκθεση Αναστάσιου Αλεβίζου (Α. Τάσσος)” Δημοτική Πινακοθήκη |06.04-09.07