Έξοδος

“Έκθεση Αντίγραφου πορτρέτου Ιωάννη Καποδίστρια” Μουσείο Καποδίστρια |21.04-30.11