Τέχνες

“Βάσω Κατράκη – Βίωμα και Ιστορία” Δημοτική Πινακοθήκη |24.06-28.08