Έξοδος

«Όπως τους ζήσαμε…» Μουσείο Σολωμού |29.04