Τέχνες

“Γλυπτική σε μάρμαρο” Κήπος του Λαού |01.10-20.11