Τέχνες

“Γλυπτική σε μάρμαρο” Κήπος του Λαού |01-31.10