Τέχνες

“Εκθεση Ζωγραφικής: Mαθητών Καλλιτεχνικής Σχολής” Δημοτική Πινακοθήκη |02-09.06