Τέχνες

“Έκθεση Ζωγραφικής Μαρίνας Κροντηρά” Δημοτική Πινακοθήκη |01-15.10-10.09