Τέχνες

“Το εγκώμιο της ατέλειας” Δημοτική Πινακοθήκη |23.03-20.04