Τέχνες

“Καταφύγιο. Κέρκυρα, Πρόσφυγες 1922-1924” Λατινικό Παρεκκλήσι |08-30.08