Έξοδος

«Εργαστήριο ORIGAMI» Μουσείο Ασιατικής Τέχνης |11-12.06

origami-11-12-06