Ποτό Φαγητό

«Tribute to Ella Fitzgerald» Πολύτεχνο |21.05

tribute-to-ella-fitzgerald-21-05