Θέατρο

“Δείπνο Ηλιθίων του Francis Veber” Παλιό Ψυχιατρείο |24-26.05