Συναυλίες

“Μαθητικά Σύνολα Μάντζαρος” Συνεδριακό Κέντρο Μητρόπολης